Bộ lọc đầu nguồn FLUUX 3

10.500.000 

Bộ lọc cho nhà hàng, khách sạn loại bỏ Clo, vôi, chất hữu cơ gây mùi vị trong nước