Bộ lọc đầu nguồn FLUUX 2

Bộ lọc cho nhà hàng, khách sạn loại bỏ Clo, vôi, chất hữu cơ gây mùi vị trong nước

7.000.000  6.700.000